Qaammaasaq meaning, origin, history

Name: Qaammaasaq No. of characters: 10 Gender: Girl Origin: GreenlandicUsed in: Greenlandic How to pronounce Qaammaasaq qaa-mmaa-saq What does my name mean?

The baby girl name Qaammaasaq has Greenlandic roots used in Greenlandic. Qaammaasaq is Greenlandic younger form of K'áumaissaĸ.

Names that rhyme with QaammaasaqFamous people named Qaammaasaq Names like Qaammaasaq

Related Names:

Asasaq Ivaasaq Kakasaq Kussaasaq Musaasaq Nasaasaq Nasaq Norraasaq Nusaasaq Pasaq Qaamaq Qaamasunnguaq Qaamiisaq Qaammaasaq Qaammatip Inua Qajaasaq Qarasaq Qattaasaq
Gender:
  How to choose a name for your baby  
Share your opinion on Qaammaasaq
Enter Code: